← Tukena yrityksenä

Hyvä Elämä -visio

Hyvä Elämä -visio

Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus -  Olemme edelläkävijä omalla toimialallamme.

Tukenan ja koko konsernin visio on laadittu henkilöstön yhteisvoimin. Siksi se on lähellä jokaisen yksikön työtä ja sopii sellaisenaan yksiköiden ohjenuoraksi, mutta  yksiköissä visio tulkitaan ja sovitetaan omaan työhön.

 • Kehittämiemme palvelujen ja toimintamallien avulla kehitysvammainen ihminen voi elää elämänkaartansa omaehtoisesti.
 • Luomme kehitysvammaiselle ihmiselle yhteistyössä hänen itsensä, omaisten ja kotikunnan kanssa kestävän ja turvallisen palvelusuhteen. Tällöin omaiset voivat halutessaan luottavaisin mielin antaa huolenpitovastuun asiantuntevalle henkilöstöllemme.
 • Järjestämme elämänlaatua ja toimintakykyä vaalivaa toimintaa ja tekemistä omassa asuinympäristössä ja sen ulkopuolella.
 • Toimintamme perustuu avoimuuteen, jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
 • Arvostamme ja ylläpidämme osaamistamme ja kykyämme uudistuksiin.
 • Työssämme on ilon ja välittämisen henki.

   

Visiota toteutamme palvelukulttuurilla ja asenneilmapiirillä, joiden luomisessa seuraavat asiat ovat keskeisiä:

 • Täysivaltainen ja osallinen palvelunkäyttäjä
 • Luottamuksellinen yhteistyö
 • Elämänlaatua tukeva ja toimintakykyä edistävä työote
 • Osaava ja luotettava henkilöstö sekä oppiva työyhteisö
 • Osallistuva ja osallistava johtajuus
 • Laadukas toimintatapa
 • Uuden luominen ja kehittäminen

Takaisin ylös