Arvot

Tukena on nimennyt arvonsa, jotka merkittävimmin ohjaavat Tukenan ja sen palveluyksiköiden toimintaa. Näistä arvoista on johdettu Tukenan ja sen toimintayksiköiden toimintaperiaatteet.

Tukenan johto ja henkilökunta sitoutuvat yhteisesti määriteltyihin ja hyväksyttyihin arvoihin. Arvot kattavat koko Tukenan toiminnan ja ovat sellaisia, että niiden noudattamisesta koituva hyöty on nähtävissä käytännössä. Palveluyksiköt määrittelevät arvoille ja laatupolitiikalle omat sisältönsä ja käytäntönsä ja niiden käsittely on osa yksiköiden palaverijärjestelmää.

   
Ihmisen kunnioitus - perusta
   

 • Arvostamme asiakkaamme itsemääräämisoikeutta, täysivaltaisuutta, yksilöllisyyttä ja turvallisuutta. Toteuttaaksemme tämän kartoitamme asiakkaan tiedot, taidot ja toiveet ja laadimme yksilölliset suunnitelmat riittävän ja asianmukaisen tuen varmistamiseksi.
 • Teemme asiakkaallemme tilaa elää omaa elämäänsä omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta
 • Luomme todellisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaillemme
 • Ammatillisuutemme on osaamista asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
 • Työyhteisössä sitoudumme arjessa yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja huomioimme, että jokainen meistä vaikuttaa omalla käyttäytymisellään yhteisöön
 • Tarvitsemme ja arvostamme erilaista osaamista

   
Luotettavuus - tukijalka
   

 • Toimimme pitkäjänteisesti ja luomme jatkuvuuteen perustuvia palveluja
 • Rakenteemme ja taloutemme tukevat perustehtävän toteutumista
 • Yhteistyömme on avointa ja rehellistä
 • Palvelumme ovat turvallisia
 • KVPS Tukena Oy on luotettava työnantaja
 • Teemme sen minkä lupaamme

   
Tuloksellisuus - suunta selvillä
   

 • Toimimme ja hoidamme talouttamme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti toimintaympäristömme huomioiden
 • Arvostamme olemassa olevaa osaamista ja hyödynnämme sitä tulevaisuuden suunnittelussa
 • Keskitymme oleelliseen ja laatutyöskentelyn avulla luomme vastuullisen palveluntuottajan rakenteet hyville toimintatavoille ja palvelulle
 • Autamme asiakasta unelmien todeksi tekemisessä

   
Uudistuminen - liikkeellä olo
   

 • Luomme uutta ja kehitämme olemassa olevaa
 • Haluamme oppia muilta ja jakaa omaa osaamistamme yhteistyötä tehden
 • Huolehdimme yksilöiden ja organisaation uudistumiskyvystä luomalla mahdollisuuksia ja tilanteita innovaatioille sekä kehittymiselle
 • Työyhteisöjemme yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen on hyvän palvelun tae
 • Arvioimme toimintaamme, keräämme palautetta siitä ja näin kehitymme
 • Osaamisesta oman työn arvostus kasvaa
   

 

KVPS-konsernin toimintakulttuuri from KVPS on Vimeo.

Takaisin ylös