Tukena yrityksenä

Olemme mukana hyvässä elämässä

 • Juuret ja siivet - Unelmana perheiden hyvinvointi

  Palvelusäätiö syntyi perheiden unelmista.

 • Perustehtävä

  KVPS Tukena Oy on valtakunnallinen toimintojen ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka auttaa ja tukee kehitysvammaista tai erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään.

 • Hyvä Elämä -visio

  Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus -  Olemme edelläkävijä omalla toimialallamme.

 • Koivu ja tähti

  Hyvä Elämä -visiomme on vahvasti yhteydessä Sakari Topeliuksen Koivu ja tähti -satuun. Satu kertoo unelmasta, jonka eteen myös me tukenalaiset teemme työtä sekä vision voimasta, jota toteutamme jokapäiväisessä työssämme.

 • Arvot

  Tukena on nimennyt arvonsa, jotka merkittävimmin ohjaavat Tukenan ja sen palveluyksiköiden toimintaa. Näistä arvoista on johdettu Tukenan ja sen toimintayksiköiden toimintaperiaatteet.

 • Laatu

  Sitoudumme laatuun työssämme joka päivä.

 • KVPS Tukena Oy on yhteiskunnallinen yritys

  Tukenalle on myönnetty Yhteiskunnallisen yritys -merkin käyttöoikeus 3.12.2014.

 • Referenssit

  KVPS Tukena Oy on omaisjärjestötaustainen kehitysvammaista ja erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään auttavien ja tukevien palveluiden johtava valtakunnallinen tuottaja ja kehittäjä. Tukenalla on omistajansa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa kokemusta kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämisestä jo vuodesta 1991 lähtien. Tukenalle on myönnetty yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Merkki on osoitus korkeasta laadusta, vastuullisuudesta ja yhteisen hyvän tuottamisesta. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

 • Materiaalipankki

  Materiaalipankista löytyvät vuosikirjat, esitteet, logot sekä kuvia ja graafisia elementtejä, joita voi käyttää Tukenan viestinnässä ja markkinoinnissa. Tutustu ennen materiaalien tekoa oheiseen graafiseen ohjeistoon.

Takaisin ylös