Tukena yrityksenä

Olemme mukana hyvässä elämässä

 • Juuret ja siivet - Unelmana perheiden hyvinvointi

  Palvelusäätiö syntyi perheiden unelmista.

 • Perustehtävä

  KVPS Tukena Oy on valtakunnallinen toimintojen ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka auttaa ja tukee kehitysvammaista tai erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään.

 • Visio

  Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus -  Olemme edelläkävijä omalla toimialallamme.

 • Arvot

  Tukena on nimennyt arvonsa, jotka merkittävimmin ohjaavat Tukenan ja sen palveluyksiköiden toimintaa. Näistä arvoista on johdettu Tukenan ja sen toimintayksiköiden toimintaperiaatteet.

 • KVPS Tukena Oy on yhteiskunnallinen yritys

  Tukenalle on myönnetty Yhteiskunnallisen yritys -merkin käyttöoikeus 3.12.2014.

 • Laatupolitiikka

  Laatupolitiikka - Hyvän palvelun periaatteet

 • Referenssit

  Tukenalla on omistajansa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa kokemusta kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämisestä jo vuodesta 1991 lähtien.

 • Materiaalipankki

  Materiaalipankista löytyvät vuosikirjat, esitteet, logot sekä kuvia ja graafisia elementtejä, joita voi käyttää Tukenan viestinnässä ja markkinoinnissa. Tutustu ennen materiaalien tekoa oheiseen graafiseen ohjeistoon.

Takaisin ylös