TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO:  I DECIDE – PROJEKTI

I Decide –projektissa (2018-2020) kehitetään tuetun päätöksen teon menetelmiä. Menetelmiä pilotoidaan kaikissa hankkeessa mukana olevissa jäsenmaissa Kreikassa, Espanjassa ja Suomessa. Mukana ovat myös Iso-Britannia ja Belgia. Suomessa pilotoidaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kuluttajanoikeuksiin ja terveydenhuoltoon liittyvää tuetun päätöksen teon mallia.

Keskiviikkona 11.9.19 me Tukena Vuoreksessa aloitimme pilottina tässä hankkeessa. Kvps:n kehittämistoiminnasta Lauri Kervinen ja Nina Hirvonen olivat yksikössä iltapäivän ja pitivät henkilöstölle asiasta koulutuksen. Kuulimme tästä EU-hankkeesta sekä lähdimme pohtimaan, mitä se meidän yksikössä ja asukastyössä tarkoittaa.

Päätöksenteon ja valintojen tekemisen tukeminen arjessa:

  • Kenen tahto ja kenen tavoitteet?
  • Miten selvitämme, mitä henkilö tahtoo tai toivoo?
  • Miten kuuntelen? Miten varaan aikaan vuorovaikutukselle?
  • Minkälaista päätöksenteon tukemista henkilö tarvitsee ja miten se toteutetaan?
  • Kenet tai ketkä henkilö haluaa tukihenkilö(i)ksi?

Itsemääräämisoikeus -> yksilöllinen elämänsuunnittelu -> päätöksenteon tukeminen.

Perjantaina 13.9.19 pidimme yksikössä työpajan, mukana Laurin ja Ninan lisäksi asukkaita ja ohjaajia. Saimme käyttöömme erilaisia työvälineitä, lähdimme työstämään tuettua päätöksen tekoa. Päätöksen teko lähtee asukkaan omista tarpeista ja haluista. Päätökset voivat olla arkisiin ja joka päiväisiin asioihin liittyviä asioita tai suurempi suunnittelua vaativia päätöksiä. Työntekijän velvollisuus on pohtia omaa työtään: kuinka voin rohkaista asukkaita pohtimaan omaa elämää ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan sitä? Kuinka voisin tukea asukkaita mahdollisimman itsenäiseen päätöksen tekoon?

Tästä on hyvä jatkaa!


Galleria

Takaisin ylös