← Palveluyksiköt

Tukena Wirtaamo, Kankaanpää, Satakunta

Tukena Wirtaamo, Kankaanpää, Satakunta

Kankaanpään työhönvalmennuskeskus perustettiin vuonna 1971 Satakunnan erityishuoltopiirin toimesta Pohjois-Satakuntaan. Se toimi vuodet 2009-2010 Satakunnan Sairaanhoitopiirin alaisuudessa ja siirtyi vuoden 2011 alusta KVPS Tukena Oy:n omistukseen. Tukenan yksiköiden nimimuutosten seurauksena Kankaanpään työhönvalmennuskeskus tunnetaan nykyään nimellä Tukena Wirtaamo.

Tukena Wirtaamon toiminta ja palvelut on suunnattu Kankaanpäässä ja ympäristökunnissa asuville. Järjestämme kehitysvammaisille aikuisille ja muille työtoimintaa tarvitseville mielekästä ja laadukasta, monipuolisesti kuntouttavaa työ-, päivä- ja avotyötoimintaa. Työ- ja päivätoiminta luovat asiakkaidemme elämään rytmiä ja antavat heille tilaisuuden osallistua myös yhteiskunnan toimintoihin. Virkistystoiminta on osa sosiaalista kuntoutusta.

Työtoiminta

Työtoiminta on kokonaisvaltaisesti kuntouttavaa, työelämään valmentavaa ja sosiaalisia taitoja vahvistavaa toimintaa. Asiakasta ohjataan omatoimisuuteen ja itsenäistymiseen. Arjen toiminnoissa huomioidaan aikuiskasvatuksellinen näkökulma. Asiakasta valmennetaan hänelle vahvoilla oppimisen alueilla ja pyritään mahdollistamaan hänen siirtymisensä avotyötoiminta-kokeiluun ja jatko-opintoihin. Tärkeää on myös sosiaalisten taitojen kartuttaminen.

Tukena Wirtaamo tarjoaa asiakkailleen monipuolisia alihankintatöitä, joita tehdään eri työnantajille tilausten mukaan. Työtehtävät koostuvat kokoonpanotöistä, sesonkitöistä, kiinteistöhuoltoon liittyvistä korjauksista, piha-alueen huoltotöistä, sisätilojen siivouksista sekä käsitöiden valmistamisesta omaan myymälään. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, joka suhteutetaan kunkin työsuoritukseen.

Avotyötoiminta

Osa Tukena Wirtaamon asiakkaista on saanut harjoittelujakson jälkeen pysyvän sopimuksen tai avotyöpaikan jonkin yrityksen tai muun tahon kanssa. Työhönvalmentaja ohjaa, opettaa ja valvoo työskentelyä avotyöpaikassa yhteistyössä työnantajan kanssa. Asiakassuhde työhönvalmennuskeskukseen säilyy. Yrittäjä maksaa Tukena Wirtaamolle kulukorvauksen, joka siirtyy avotyöntekijän hyväksi, osa rahana ja osa ravintoetuna.

Päivätoiminta

Päivätoimintayksikön tehtävänä on järjestää vaikeasti kehitysvammaisille ja muille paljon tukea tarvitseville monipuolista ja kuntouttavaa toimintaa. Toiminnassa korostuvat asiakkaan yksilöllisyys ja henkilökohtaiset tavoitteet. Tärkeää on osallistuminen, yhteinen tekeminen ja niiden kautta toteutuva vuorovaikutus, oppiminen ja kasvu. Päivätoiminta koostuu kädentaitojen harjoittamisesta, peleistä, ulkoilusta, kauppa-asioinneista sekä erilaisista kotitaloustöistä.

Muu toiminta

Työ- että päivätoiminnan asiakkaille pyrimme järjestämään osallistumismahdollisuuksia erilaisiin oheistoimintoihin tasapuolisesti kunkin oman kiinnostuksen mukaan. Viikko-ohjelmaan kuuluvat liikuntaryhmä, taidepiiri, musiikkituokio sekä kaupassa tai torilla asiointi.  Lisäksi asiakkaillemme järjestetään erilaisia retkiä.  Arkipäivään kuuluvat myös asiakkaidemme tukeminen terveellisissä elämäntavoissa ja terveyskasvatuksellinen ohjaus ruokavaliossa ja liikunnassa.

Yhteystiedot

Tukena Wirtaamo

Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää

puh. 0207 713 751

Palveluyksikön johtaja Eija Poikkeus

puh. 0207 713 750

eija.poikkeus@tukena.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Takaisin ylös