← Palvelut

Henkilökohtaisen avun palvelut

Henkilökohtaisen avun palvelut

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avustajan työhön voivat kuulua kaikki ne tehtävät, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mikäli hänellä ei olisi toiminnan rajoitteita aiheuttavaa vammaa tai sairautta.
Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on lisätä vaikeavammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja itsenäistä toimintakykyä, sekä parantaa hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdessä muiden kanssa vamman tai sairauden rajoituksista huolimatta. Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön itsenäisen elämän ilman tarpeetonta hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Sisällöllisesti rakennamme palvelumme vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä mielenkiinnon kohteita ja tuen tarpeita.

Henkilökohtaisen avun palvelut edellytävät asiakkaan kotikunnan tekemää päätöstä henkilökohtaisen avun myöntämisestä.

KVPS Tukena Oy tuottaa henkilökohtaista apua asiakkaille, joille on myönnetty palveluseteli avustajan hankkimiseen. Kunta voi myös tehdä sopimuksen henkilökohtaisen avun järjestämisestä kanssamme. Sovi sosiaalityöntekijäsi kanssa aika palvelusuunnitelman päivittämistä tai uuden suunnitelman tekoa varten, jos olet hakemassa oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi palveluyksikön esimieheen tai palvelupäällikköön lisätietoja varten.

Tiedostot

Takaisin ylös