Yleistiedote M-Epilä 25.9.2019

KVPS Tukena Oy (Tukena) ja Martinus-säätiö ovat neuvotelleet Martinus-säätiön ylläpitämän, M-Epilän toimintakeskuksen, palvelutoiminnan kaupasta. Samassa yhteydessä on neuvoteltu Martinus-säätiön hallinnoiman ESR -projektin siirtymisestä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr:lle (KVPS) kaupan ehtojen täyttyessä.

Olemme erittäin iloisia siitä, että neuvottelut ovat johtaneet myönteiseen lopputulokseen. Tarkoituksena on, että M-Epilän toimintakeskuksen toiminnallinen kokonaisuus siirtyisi Tukenalle 1.11.2019 ja ESR -hankkeen osalta KVPS:lle 1.1.2020. Kaupan myötä Tukena ja KVPS jatkaisivat sitä palvelutoimintaa, mitä Martinus -säätiö on M-Epilän toimintakeskuksessa harjoittanut ja kaupan myötä Martinus-säätiö myyjänä luovuttaa palvelutoimintaa koskevat palvelusopimukset ja palvelua koskevat asiakaskohtaiset maksusitoumukset Tukenalle.

Martinus-säätiö on sosiaalipalvelujen toimintaympäristön voimakkaassa muutostilanteessa etsinyt vastuullista ja luotettavaa yhteistyökumppania turvaamaan säätiön tuottamien kehitysvammaisten palvelujen jatkumisen ja säätiön henkilöstön aseman. Asiaa on valmisteltu huolella asiantuntijoiden avustuksella ja säätiön hallitus on ollut päätöksissään yksimielinen. Martinus-säätiön hallitus tervehtii ilolla Tukenan ja KVPS:n kanssa syntynyttä yhteistyötä.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (www.kvps.fi) on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton vuonna 1992 perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikainen huolenpito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta.

KVPS Tukena Oy (www.tukena.fi) on kokonaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön omistama kehitysvammaista ja erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään auttavien ja tukevien palveluiden valtakunnallinen tuottaja ja kehittäjä. KVPS Tukena Oy tarjoaa asiakkailleen monipuolisia, laadukkaita palveluita ja kehittää niitä edelleen yhdessä heidän kanssaan. 

Yhdessä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Tukena muodostavat KVPS-konsernin. Työllistämme yhdessä yli 600 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, asuntoja meillä on yli 1200 kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, tarjoamme palveluita valtakunnallisesti yli 1800 palvelun käyttäjälle ja perheelle ja yli 100 kunnalle / kuntayhtymälle.

M-Epilällä on Tampereen seudulla maine laadukkaana ja asiakaslähtöisenä, kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettujen työ- ja päivätoimintapalveluiden tuottajana, joiden päämääränä on ollut kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeiden lisääminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen ja joihin myös läheiset ja yhteistyökumppanit ovat voineet luottaa. M-Epilä on vuosien saatossa osoittanut omaavansa erinomaista kykyä myös kehittää sellaisia toimintoja, joilla on voitu edistää kehitysvammaisten ihmisten työelämäosallisuutta. Olemme voineet tunnistaa monien, M-Epilän arvojen ja päämäärien olevan yhteisiä omiemme kanssa. M-Epilän lailla myös Tukena ja KVPS ovat yhteiskunnallisia yrityksiä. Yhtenä kaupan lähtökohtana on ollut tavoite säilyttää ja edelleen vahvistaa tällä arvopohjalla ja -taustalla tarjottavaa kehitysvammaisten ihmisten palvelua Tampereella ja sen lähikunnissa.

Sosiaalipalveluiden toimintaympäristö on ollut ja on edelleen voimakkaiden muutosten kohteena. Useat erilaiset palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät muutostekijät ovat haastaneet alan toimijoita. Me olemme KVPS -konsernissa tehneet strategisen valinnan siitä, että olemme keskittyneet erityisesti kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. KVPS on omilla säännöillään varmistanut sitä, että Tukena ei ole kaupan, vaan asiakkaamme ja läheiset voivat luottaa palveluiden jatkumiseen nykyisen arvopohjan ja periaatteiden mukaisesti. Itsetarkoituksenamme ei ole ollut kasvaa, vaan tavoitteidemme mukaisesti olemme halunneet laajentaa toimintaa alueellisia ja paikallisia asiakas- ja palvelutarpeita vastaavalla tavalla. 

Valtakunnallisesta toiminnastamme huolimatta meillä on vahvat sidokset Tampereelle ja Pirkanmaan alueelle. Sekä KVPS:n, että Tukenan kotipaikka on Tampere. KVPS -konsernin useita eri toimintoja on sijoittunut samaan kiinteistöön Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa Pinninkadulle Tulppaanitalolle. 

Tällä hetkellä Tukenalla on jo Tampereella palvelutoimintaa kehitysvammaisille henkilöille useassa eri yksikössä, asumispalveluita Tukena Pappilanpuistossa ja Tukena Vuoreksessa, lyhytaikaishoidon palveluita Tukena Tulppaanikodissa ja päivätoimintaa Tukena Sinikellossa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tekee laajaa kehittämistoimintaa kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa. 

 

Lisätietoja antavat Mika Nokelainen, Markku Virkamäki, Päivi Kari ja Jere Metsähonkala www.martinus.fi,  www.tukena.fi ja www.kvps.fi 

Tampereella 25.9.2019


Martinus-säätiö sr. 
Irene Roivainen
hallituksen puheenjohtaja
Mika Nokelainen
toiminnanjohtaja

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr. 
Timo Rintala
hallituksen puheenjohtaja
Markku Virkamäki
toimitusjohtaja

KVPS Tukena Oy
Päivi Kari
toimitusjohtaja
Jere Metsähonkala
varatoimitusjohtaja
 

Takaisin ylös