Sosiaalineuvos Päivi Karia juhlittiin vuosipäivillä

KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtaja Päivi Karille luovutettiin sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämiskirje.

Keväällä sosiaalineuvoksen arvonimen saaneelle KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtaja Päivi Karille luovutettiin sosiaalineuvoksen arvonimeen liittyvä myöntämiskirje KVPS-konsernin vuosipäivien iltajuhlassa Imatralla.

KVPS Tukena Oy:n varatoimitusjohtaja Jere Metsähonkala piti tilaisuudessa onnittelupuheen:

"Tänään saamme täällä Imatralla pidettävien KVPS -konsernien vuosipäivien yhteydessä juhlistaa yhdessä sitä, että Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 17.5.2019 toimitusjohtaja Päivi Karille sosiaalineuvoksen arvonimen.

Arvonimeä hakivat yhdessä Palvelusäätiö ja Tukena. Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi hakemukseen puoltavan lausunnon. Arvonimi on arvokas tunnustus erityisesti Päiville hänen tekemästään työstä, mutta samalla se on tunnustus Tukenan ja Palvelusäätiön koko henkilöstön ja luottamushenkilöiden tekemälle työlle.

Päätimme heti toukokuussa arvonimen myöntämisen jälkeen, että arvonimeen liittyvät juhlallisuudet vietämme täällä Imatralla Tukena Poutapilven järjestämien vuosipäivien yhteydessä. Tiivis mukanaolo valtakunnallisen palvelutoiminnan johdossa ei ole etäännyttänyt Päiviä palvelualan keskeisimmistä inhimillisistä arvoista ja lähtökohdista. Ja siksi Päivi omanakin toiveena oli juhlistaa tätä hetkeä nimenomaan täällä omiensa keskellä ja kanssa.

Päivin johtajuutta ohjaa vahva ymmärrys niistä arjen asioista, joita kehitysvammaiset ihmiset, läheiset ja heidän kanssaan työtä tekevät joka päivä kohtaavat. Päivin lähestymistapa asioihin on edelleen konkreettinen ja hän pystyy hyvin käytännön tasolla auttamaan niin organisaation esimiehiä kuin muita työntekijöitä. Päiville ominaista on, että hän siirtyy nopeasti tekemiseen ja toimenpanoon ja tämä heijastuu selkeästi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n menestyksenä. Täällä Imatralla erityisesti palaa mieleen kunniapuheenjohtajamme Tapio Sunin sanat, ”hyviä ajatuksia ja puheita, mutta tekisittekin jotain”. Päivissä voi helposti tunnistaa tätä samaa, arjen konkretiasta lähtevää ajattelua ja toimeenpanokykyä ja -halua.

Koska täällä vuosipäivillä on aina mukana myös vähän uudempia tukenalaisia ja säätiöläisiä, sekä yhteistyötahoja, ajattelin lyhyesti kertoa Päivin työuran vaiheita ja matkasta erityisesti KVPS -konsernissa ja merkityksellisestä roolista tässä.

Päivillä on pitkäaikainen kokemus palvelualaltamme, kehitysvammaisuuteen liittyvät asiat ovat tulleet hänelle tutuiksi jo 80-luvun alusta lukien, aluksi sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan työssä hän työskenteli pääasiassa lastenklinikan eri osastoilla ja poliklinikalla sekä lasten vaativan psykiatrisen hoidon piirissä. Näissä tehtävissä Päivi tutustui kehitysvammaisiin lapsiin ja heidän läheisiinsä oppien tuntemaan samalla heidän elämäänsä ja siihen liittyviä tarpeita.

Perheen perustamisen ja esikoisen syntymän jälkeen Päivi siirtyi varsinaisesti kehitysvamma-alalle. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä rakensi Laitilaan kehitysvammaisten henkilöiden asuntolan, jonka esimieheksi Päivi valittiin vuonna 1988.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön palvelukotiohjelman rakennuttamisjärjestyksessään kolmas, Neliapilan palvelukoti valmistui vuonna 1995 Raisioon, jolloin Päivi valittiin Neliapilan palvelukodin johtajaksi, tässä tehtävässä hän työskenteli vuoteen 2003 saakka. Palvelukodin johtajan varsinaisen tehtävän lisäksi Päivi halusi heti kantaa myös laajempaa vastuuta organisaation toiminnan kehittämisestä ja aiempaa järjestelmällisemmän ja laatujärjestelmään perustuvan toimintatavan luomisesta. Päivi vastasikin omien työtehtävien ohella keskeisesti mm. 2000-luvun alussa Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä toteutettujen työelämän ja laadun kehittämishankkeista. Vuonna 2003 Päivi valittiinkin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön laatupäälliköksi.

Laatupäällikön tehtävänä oli rakentaa vastuullisen palveluntuottajan rakenteet valtakunnalliseen organisaatioon ja luoda sitä tukevat toimintajärjestelmät koko organisaatioon. Työ oli perusteellista ja edelleen toimintajärjestelmässämme voi tunnistaa ne rakenteet, joita tuolloin 2000 -luvun alkupuolella Päivin johdolla luotiin. Päivi on keskeisesti ollut vaikuttamassa siihen, miten KVPS -konserni ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on määrittänyt perustehtävänsä, visionsa ja arvonsa ja joiden mukaisesti edelleen tänä päivänä toimintaa johdetaan ja toteutetaan.

Vuonna 2005 Päivi valittiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asumispalvelujohtajaksi, joka tehtävänä oli toimia kaikkien palvelukotien ja -yksiköiden esimiehenä. Päivi oli osoittanut hallitsevansa tämän vaativan palvelutehtävän kokonaisuuden johtamisen sekä sen kehittämisen vahvasti omaisjärjestön arvioihin perustuvalla tavalla.

Palvelusäätiö perusti KVPS Tukena Oy:n vuoden 2005 lopussa, aloitti yhtiön varsinaisen toiminnan 1.1.2007 ja siirsi yhtiölle kaiken palvelukodeissa tapahtuvan palvelun. Päivi valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi maaliskuun alussa 2007. Hänen tehtäväkseen tuli luotsata yhtiö omille siiville ja jatkamaan kasvun tiellä. Sitä tehtävää Päivi on hoitanut menestyksellä valinnastaan lähtien.

Päivi on vaalinut tiivistä yhteyttä Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka on KVPS-konsernin perustajana keskeinen sidosryhmämme valtakunnallisesti ja paikallisesti. Puhumme Tukiliitto-perheestä, johon kuulumme ja joka muodostaa toimintamme vahvan perustan. Päivi on halunnut pitää aktiivisesti esillä sitä, että olemassaolomme ja toimintamme perusta on näissä juurissa ja ne määrittelevät tavoitteet yhteiskunnallisessa tehtävässämme - hyvän elämän edellytyksiä ja mukana hyvässä elämässä.

Päivin johdolla KVPS Tukena Oy on kasvattanut vuodesta 2007 alkaen määrätietoisesti palveluliiketoimintansa laajuutta. Ensi vuonna Tukenan liikevaihto lähentelee 40 milj. €:a ja sen palveluyksiköt työllistävät eri puolilla Suomea vakituisesti jo yli 600 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista sekä tämän lisäksi satoja henkilöitä erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin.

Päivin toiminnalle on ominaista voimakas sitoutuminen kehitysvammaisten ihmisten hyvän elämän edistämiseen johtamansa yhtiön perustehtävän toteuttamisen kautta. Hän on henkilönä vahvan kristillisen vakaumuksen omaava, ei usko sattumaan, vaan johdatukseen ja määrätietoiseen, arvolähtöiseen työntekemiseen. Nämä asiat antavat hänelle elämän tarkoituksen ja suunnan. Voimakkaasta työorientaatiosta huolimatta Päiville on työuran ohella tärkeä elämän kiinnekohta ollut oma perhe, aviomies ja kaksi poikaa sekä muu suku ja ystävät.

Päivi Karin toimintaa niin Palvelusäätiön esimies- ja johtotehtävissä kuin vuodesta 2007 alkaen KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtajana on ohjannut yhteisesti KVPS -konsernille määritetty perustehtävä ja visio; tehtävänämme on auttaa ja tukea kehitysvammaista ja erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä sekä heidän läheisiään.

Palvelutoimintamme laajentuessa ja toimintaympäristön muuttuessa Päivi on halunnut pitää näkyvästi esillä visiomme ja kehittyvän toimintamme vertauskuvana Koivu ja tähti -satua ja -teemaa ja olla tätä edelleen kertomassa aloittavien yksiköiden henkilöstölle. Koivu ja tähti -satu kertoo niistä vaikeuksista, joita kohtaamme päämäärään pyrkiessämme mutta myös siitä unelmasta, jonka eteen myös me kaikki tukenalaiset ja säätiöläiset teemme työtä sekä vision voimasta, jota toteutamme jokapäiväisessä työssämme.

Tätä samaa unelmaa ja päämäärää varten olemme jälleen yhdessä kokoontuneet tänne KVPS-konsernin vuosipäiville.

Onnitellaan yhteisesti Päiviä ja olkaammekin kaikki iloisia siitä, että hänelle on tämä arvonimi myönnetty osoituksena hänen henkilökohtaista sitoutumisestaan kehitysvammaisten ihmisten hyvän elämän edistämiseen ja tämän mahdollistavan organisaation johtamiseen."

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäki esitti Päiville onnittelurunon:

"Päivi Helena Kari on lähtenyt kerran, toisen, kolmannenkin Mynämäeltä Hyvinkäälle,
Lehmoon, Imatrallekin asukkaita tapaamaan, hyvää elämää vahvistamaan ja tukemaan.

Päivi Helena Kari on lähtenyt kerran, toisen, kolmannenkin Mynämäeltä Pyhäjärvelle,
Kajaaniin, Kuhmoonkin tapaamaan asukkaiden läheisiä, hyvää elämää turvaamaan ja tukemaan.

Päivi Helena Kari on lähtenyt kerran, toisen, kolmannenkin Mynämäeltä Kemiin,
Kauhavalle, Kurikkaankin henkilökuntaa tapaamaan, hyvää työelämää tukemaan ja kehittämään.

Päivi Helena Kari on lähtenyt kerran, toisen, kolmannenkin Mynämäeltä Hyvinkäälle,
Valkeakoskelle, Jyväskyläänkin tilaajia tapaamaan, hyvän elämän palveluista neuvottelemaan.

Päivi Helena Kari on suunnitellut, päättänyt, toimeenpannut ja arvioinut kerran, toisen, kolmannenkin
strategisia tavoitteita ja tuloskorttia yhdessä henkilöstön, luottamushenkilöiden, asukkaiden, läheistenkin kanssa.

Päivi Helena Kari on ohjannut talouden valmistelua, päättänyt ja valvonut,
arvioinut kerran, toisen, kolmannenkin jotta Tukena pysyisi pinnalla.

Päivi Helena Kari on herännyt yöllä kerran, toisen, kolmannenkin
miettimään ja pohtimaan toimintaa ja taloutta, huolta henkilöstöstäkin.

Tukenaa on kehuttu alan piireissä kerran, toisen, kolmannenkin,
sinnikäs työ kantaa hyvää mainetta kerran, toisen, kolmannenkin."
Tänään juhlimme ja kiitämme Päiviä ja huudamme eläköön kerran, toisen, kolmannenkin.

Lämpimät onnittelut Päivi Karille koko KVPS-konsernin väeltä!

Valokuvat: Katri Malte-Colliard


Galleria

Takaisin ylös